خرید و فروش و قیمت خودرو کیا سراتو در اهواز مدل ۲۰۱۷

کیا سراتو، مدل ۱۳۹۶

۶۸,۰۰۰ کیلومتر
۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در گلستان
کیا سراتو، مدل ۱۳۹۶

کیا سراتو اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۷

۱۰۶,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در زیتون کارمندی
کیا سراتو اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۷

کیا سراتو مونتاژ اتوماتیک آپشنال 2000cc، مدل ۱۳۹۶

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در زیتون کارمندی

کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۷

۶۲,۰۰۰ کیلومتر
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در امانیه
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۷

کیا سراتو اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۷

۷۱,۰۰۰ کیلومتر
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کوی نفت
کیا سراتو اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۷

کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۷

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در امانیه
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۷

کیا سراتو مونتاژ دنده‌ای آپشنال 1600cc، مدل ۱۳۹۶

۹۸,۰۰۰ کیلومتر
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زیتون کارمندی
کیا سراتو مونتاژ دنده‌ای آپشنال 1600cc، مدل ۱۳۹۶

سراتو ۲۰۰۰ فول خلیج ۲۰۱۷ خشک

۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گلستان
سراتو ۲۰۰۰ فول خلیج ۲۰۱۷ خشک

کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۷

۷۲,۰۰۰ کیلومتر
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوت عبدالله
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۷

سراتو بدون رنگ تمیز۲۰۱۷

۱۰۹,۰۰۰ کیلومتر
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پردیس
سراتو بدون رنگ تمیز۲۰۱۷

کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۷

۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کیانپارس
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۷

کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۷

۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در زیتون کارمندی
کیا سراتو اتوماتیک 2000cc، مدل ۲۰۱۷

کیا سراتو اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۷

۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در سیصد دستگاه
کیا سراتو اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۷

کیا سراتو اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۷

۱۰۳,۰۰۰ کیلومتر
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کیانپارس
کیا سراتو اتوماتیک 1600cc، مدل ۲۰۱۷
بعدی