خرید و فروش و قیمت خودرو کیا ریو در اهواز

کیا ریو هاچبک، مدل ۲۰۱۵

۸۱,۰۰۰ کیلومتر
۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در کیانپارس
کیا ریو هاچبک، مدل ۲۰۱۵

کیا ریو هاچبک، مدل ۲۰۱۶

۶۴,۰۰۰ کیلومتر
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در کیان آباد
کیا ریو هاچبک، مدل ۲۰۱۶

کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰

۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در باهنر
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰

کیا ریو هاچبک امروز اهوازه فقط

۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زیتون کارمندی
کیا ریو هاچبک امروز اهوازه فقط

کیا ریو هاچبک، مدل ۲۰۱۶

۹۷,۰۰۰ کیلومتر
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در گلستان
کیا ریو هاچبک، مدل ۲۰۱۶

کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۵

۳۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر گلستان
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۵

کیا ریو هاچبک، مدل ۲۰۱۷

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کمپلوی شمالی (لشکر)
کیا ریو هاچبک، مدل ۲۰۱۷

کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰

۳۰۸,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در گلستان
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰

کیا ریو سدان، مدل ۲۰۱۵

۱۳۷,۱۲۴ کیلومتر
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر باهنر
کیا ریو سدان، مدل ۲۰۱۵

کیا ریو هاچبک، مدل ۲۰۱۷

۸۸,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک دانشگاه
کیا ریو هاچبک، مدل ۲۰۱۷

کیاریو هاچبک.۲۰۱۴

۱۲۸,۰۰۰ کیلومتر
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زیتون کارمندی
کیاریو هاچبک.۲۰۱۴

کیا ریو سدان، مدل ۲۰۱۷

۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گلستان
کیا ریو سدان، مدل ۲۰۱۷

کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۸

۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در حصیرآباد
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۸

کیا ریو هاچبک، مدل ۲۰۱۶

۱۰۹,۰۰۰ کیلومتر
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زیباشهر
کیا ریو هاچبک، مدل ۲۰۱۶

کیا ریو سدان، مدل ۲۰۱۴

۱۴۷,۰۰۰ کیلومتر
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گلستان
کیا ریو سدان، مدل ۲۰۱۴

کیا ریو سدان، مدل ۲۰۱۶

۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کانتکس
کیا ریو سدان، مدل ۲۰۱۶

کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوروش (کوی ملت)

کیا ریو هاچبک، مدل ۲۰۱۷ خلیج

۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پادادشهر
کیا ریو هاچبک، مدل ۲۰۱۷ خلیج

کیا ریو مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۸

۲۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در فاز یک پادادشهر
کیا ریو مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۸

کیا ریو سدان، مدل ۲۰۱۷

۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کیانپارس
کیا ریو سدان، مدل ۲۰۱۷

کیا ریو هاچبک، مدل ۲۰۱۶

۷۷,۰۰۰ کیلومتر
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کوت عبدالله
کیا ریو هاچبک، مدل ۲۰۱۶

کیا ریو سدان، مدل ۲۰۱۵

۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کیان آباد
کیا ریو سدان، مدل ۲۰۱۵

ریو مدل 85

۴۷۶ کیلومتر
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در پردیس
ریو مدل 85

کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۵

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در امانیه
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۵
بعدی