خرید و فروش و قیمت خودرو کیا سورنتو در اهواز

کیا سورنتو GT Line نسل سوم، مدل ۲۰۱۷

۱۳۴,۰۰۰ کیلومتر
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در کوروش (کوی ملت)
کیا سورنتو GT Line نسل سوم، مدل ۲۰۱۷

کیا سورنتو، مدل ۲۰۱۸

۷۶,۰۰۰ کیلومتر
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در شهرک نفت
کیا سورنتو، مدل ۲۰۱۸

کیا سورنتو نسل دوم، مدل۲۰۱۴

۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بهارستان
کیا سورنتو نسل دوم، مدل۲۰۱۴

کیا سورنتو نسل اول، مدل ۲۰۰۸ پلاک ملی با کارکرد کم

۲۰۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر نادری
کیا سورنتو نسل اول، مدل ۲۰۰۸ پلاک ملی با کارکرد کم
تأیید شده

کیا سورنتو نسل سوم، مدل ۲۰۱۷

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زیتون کارمندی
کیا سورنتو نسل سوم، مدل ۲۰۱۷

کیا سورنتو نسل دوم، مدل ۲۰۱۵

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۳ هفته پیش در بهارستان
کیا سورنتو نسل دوم، مدل ۲۰۱۵
بعدی