خرید و فروش و قیمت خودرو کیا در اهواز مدل ۲۰۰۹

کیا 7نفره مسافرتی

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کیان آباد
کیا 7نفره مسافرتی

کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۸

۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در حصیرآباد
کیا ریو مونتاژ دنده‌ای، مدل ۱۳۸۸

کیا اسپورتیج دیزل. مدل2009موتورگازاییلی

۱۲۶,۰۰۰ کیلومتر
۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فاز دو پاداد
کیا اسپورتیج دیزل. مدل2009موتورگازاییلی

کیا ریو مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۸

۲۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در فاز یک پادادشهر
کیا ریو مونتاژ اتوماتیک، مدل ۱۳۸۸
بعدی