خرید و فروش و قیمت خودرو لکسوس ES در اهواز

لکسوس ES 250، مدل ۲۰۱۴

۱۰۹ کیلومتر
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زیتون کارمندی
لکسوس ES 250، مدل ۲۰۱۴

لکسوس ES 350، مدل ۲۰۱۵

۱۲۶,۰۰۰ کیلومتر
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کیانپارس
لکسوس ES 350، مدل ۲۰۱۵
بعدی