خرید و فروش و قیمت خودرو لیفان در اهواز

لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در کوی نفت
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳

لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳

۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر گلستان
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳

لیفان 520، مدل ۱۳۸۹

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در سپیدار
لیفان 520، مدل ۱۳۸۹

لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲

۲۲۲,۲۰۰ کیلومتر
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲

لیفان ۶۲۰ ۱۸۰۰cc

۲۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر امانیه
لیفان ۶۲۰ ۱۸۰۰cc

لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴

۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کیانپارس
لیفان X60 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴

لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۱

۲۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پیروزی
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۱

لیفان x60تمیز کارمندی

۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کیانپارس
لیفان x60تمیز کارمندی

لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۴

۸۴,۰۸۵ کیلومتر
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گلستان
لیفان X50 اتوماتیک، مدل ۱۳۹۴

لیفان X50 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴

۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوت عبدالله
لیفان X50 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۴

لیفان 520i، مدل ۱۳۸۷

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک حفاری
لیفان 520i، مدل ۱۳۸۷

لیفان 520i، مدل ۱۳۹۰

۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فاز دو پاداد
لیفان 520i، مدل ۱۳۹۰

لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۲

۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زیتون کارمندی
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۲

لیفان 520، مدل ۱۳۸۷

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زیباشهر
لیفان 520، مدل ۱۳۸۷

لیفان 520i، مدل ۱۳۹۱

۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در باهنر
لیفان 520i، مدل ۱۳۹۱

لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳

۱۳۲,۰۰۰ کیلومتر
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوی نبوت
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳

لیفان X70، مدل ۱۴۰۱

۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲ هفته پیش در باهنر
لیفان X70، مدل ۱۴۰۱

لیفان 520، مدل ۱۳۸۷

۹۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک نفت
لیفان 520، مدل ۱۳۸۷

لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳

۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کوروش (کوی ملت)
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳

لیفان 820، مدل ۱۳۹۷

۱۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در سیصد دستگاه
لیفان 820، مدل ۱۳۹۷

لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳خونگی

۱۷۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در زیتون کارمندی
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳خونگی

لیفان 520، مدل ۱۳۸۸ تمیز خونگی

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در پردیس
لیفان 520، مدل ۱۳۸۸ تمیز خونگی

لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۱

۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کوت عبدالله
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۱
بعدی