خرید و فروش و قیمت خودرو لیفان 520 در اهواز

لیفان 520، مدل ۱۳۸۸

۲۲۱,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در فاز یک پادادشهر
لیفان 520، مدل ۱۳۸۸

لیفان 520i، مدل ۱۳۹۰

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پردیس
لیفان 520i، مدل ۱۳۹۰

لیفان 520، مدل ۱۳۸۸ تمیز خونگی

۱۲,۳۰۰ کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پردیس
لیفان 520، مدل ۱۳۸۸ تمیز خونگی

لیفان۵۲۰ مدل ۹۰تمیز

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پردیس
لیفان۵۲۰ مدل ۹۰تمیز
بعدی