خرید و فروش و قیمت خودرو لیفان 620 در اهواز

لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۱

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در پادادشهر
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۱

لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳

۱۶۷,۰۰۰ کیلومتر
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در گلستان
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳

لیفان 620، مدل ۱۳۹۰

۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲,۳۴۵,۶۷۸ تومان
۷ روز پیش در زرگان
لیفان 620، مدل ۱۳۹۰

لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۱

۱۰۰ کیلومتر
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در لشکرآباد
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۱

لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳

۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی نبوت
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳

لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳

۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کیانپارس
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳

لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰

۲۸۸,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر صد دستگاه
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۰

لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳

۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهارستان
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳

لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۲

۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۳,۴۵۶,۷۸۹ تومان
۲ هفته پیش در زیتون کارمندی
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۲

لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۱

۳۲۱,۴۴۴ کیلومتر
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گلستان
لیفان 620 1600cc، مدل ۱۳۹۱

لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۷

۱۴۳,۰۰۰ کیلومتر
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کیانپارس
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۷

لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۲

۰ کیلومتر
۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲ هفته پیش در کیان آباد
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۲

لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳

۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کیانپارس
لیفان 620 1800cc، مدل ۱۳۹۳
بعدی