خرید و فروش و قیمت خودرو مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4 در اهواز

مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 3، مدل ۱۳۹۶

۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در گلستان

مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4، مدل ۱۳۹۵

۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گلستان
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4، مدل ۱۳۹۵

مزدا۳ هاچبک مدل۲۰۱۷

۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک نفت
مزدا۳ هاچبک مدل۲۰۱۷

مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4، مدل ۱۳۹۵

۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زیتون کارمندی
مزدا 3N صندوق‌دار مونتاژ تیپ 4، مدل ۱۳۹۵
بعدی