خرید و فروش و قیمت خودرو مزدا 6 در اهواز

مزدا 6، مدل ۲۰۰۸ کاملآخانگی شادگان

۱۷۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در کیانپارس
مزدا 6، مدل ۲۰۰۸ کاملآخانگی شادگان

مزدا 6، مدل 2017

۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کیانپارس
مزدا 6، مدل 2017

مزدا 6، مدل 2017

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کیانپارس
مزدا 6، مدل 2017

مزدا 6 مدل 2016 خلیج

۱۰۸,۰۰۰ کیلومتر
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کیانپارس
مزدا 6 مدل 2016 خلیج

مزدا 6، مدل۲۰۱۴

۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در زیتون کارمندی
مزدا 6، مدل۲۰۱۴

مزدا 6، مدل ۲۰۰۸

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کیانپارس
مزدا 6، مدل ۲۰۰۸
بعدی