وانت مزدا کارا دو کابین 1700cc، مدل ۱۳۹۴

۶۱,۰۰۱ کیلومتر
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در باهنر
وانت مزدا کارا دو کابین 1700cc، مدل ۱۳۹۴

وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۲

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در امانیه
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۲

وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۳

۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۳

وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۳

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوی فرهنگیان
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۳

مزدا وانت ۹۵

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دغاغله
مزدا وانت ۹۵

وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۴

۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در لشکرآباد
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۴

وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۷.

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در دغاغله
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۷.

وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۸

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پردیس
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۸

مزدا 6، مدل۲۰۱۴

۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در زیتون کارمندی
مزدا 6، مدل۲۰۱۴

وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۸

۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در زیتون کارمندی
وانت مزدا کارا دو کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۸

وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۶

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در زیباشهر
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۶

مزدا 6، مدل ۲۰۰۸

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کیانپارس
مزدا 6، مدل ۲۰۰۸

وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۹

۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
وانت مزدا 2000 دو کابین بنزینی، مدل ۱۳۹۹

وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۹

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در زرگان
وانت مزدا 2000 تک کابین بنزینی، مدل ۱۳۸۹

وانت مزدا 2000 دو کابین جهت معاوضه بامینبوس

۹۲,۷۹۰ کیلومتر
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کوت عبدالله
وانت مزدا 2000 دو کابین جهت معاوضه بامینبوس

وانت کارا تک کابین صفر 1402اقساطی

۰ کیلومتر
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در کیانپارس
وانت کارا تک کابین صفر 1402اقساطی
امکان خرید قسطی

مزدا کارا تک کابین ۴۰۲

۱ کیلومتر
۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در شهرک آغاجری
مزدا کارا تک کابین ۴۰۲

وانت کارا تک کابین صفر 1402اقساطی

۰ کیلومتر
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در کیانپارس
وانت کارا تک کابین صفر 1402اقساطی
امکان خرید قسطی

مزدا دوکابین 1402صفر اقساطی موتور میتسوبیشی 2000

۰ کیلومتر
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در کیانپارس
مزدا دوکابین 1402صفر اقساطی موتور میتسوبیشی 2000
امکان خرید قسطی

مزدا۳ هاچبک اروندی مدل ۲۰۱۶

۳۴,۵۰۰ کیلومتر
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ هفته پیش در گلستان
مزدا۳ هاچبک اروندی مدل ۲۰۱۶

وانت کارا تک کابین صفر اقساطی

۰ کیلومتر
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در کیانپارس
وانت کارا تک کابین صفر اقساطی
امکان خرید قسطی

خریدار انواع خودروهای وارداتی و چینی

۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۲۳۴,۵۶۷,۸۹۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در پادادشهر

وانت کارا دوکابین صفر اقساطی

۰ کیلومتر
۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در کیانپارس
وانت کارا دوکابین صفر اقساطی
امکان خرید قسطی

وانت کارا دوکابین اقساطی

۰ کیلومتر
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در کیانپارس
وانت کارا دوکابین اقساطی
امکان خرید قسطی