خرید و فروش و قیمت خودرو مزدا در اهواز مدل ۲۰۱۵

وانت مزدا کارا تک کابین 1700cc، مدل ۱۳۹۴

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پردیس
وانت مزدا کارا تک کابین 1700cc، مدل ۱۳۹۴

وانت مزدا کارا دو کابین 1700cc، مدل ۱۳۹۴

۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
فوری در باهنر
وانت مزدا کارا دو کابین 1700cc، مدل ۱۳۹۴

وانت مزدا کارا دو کابین 1700cc، مدل ۱۳۹۴

۶۱,۰۰۱ کیلومتر
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در باهنر
وانت مزدا کارا دو کابین 1700cc، مدل ۱۳۹۴

وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۴

۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در لشکرآباد
وانت مزدا کارا تک کابین 2000cc، مدل ۱۳۹۴
بعدی