خرید و فروش و قیمت خودرو ام‌وی‌ام 315 صندوق‌دار در اهواز

ام‌وی‌ام 315 صندوق‌دار اسپرت، مدل ۱۳۹۵

۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در زیتون کارمندی
ام‌وی‌ام 315 صندوق‌دار اسپرت، مدل ۱۳۹۵

ام‌وی‌ام 315 صندوق‌دار اسپرت، مدل ۱۳۹۳

۱۶۰ کیلومتر
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در باهنر
ام‌وی‌ام 315 صندوق‌دار اسپرت، مدل ۱۳۹۳

ام‌وی‌ام 315 صندوق‌دار اسپرت، مدل ۱۳۹۴

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نادری
ام‌وی‌ام 315 صندوق‌دار اسپرت، مدل ۱۳۹۴

ام‌وی‌ام 315 صندوق‌دار ساده، مدل ۱۳۹۳

۲۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
ام‌وی‌ام 315 صندوق‌دار ساده، مدل ۱۳۹۳
بعدی