خرید و فروش و قیمت خودرو ام‌وی‌ام 530 در اهواز

ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۰

۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در کیانپارس
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۰

ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۱

۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کیانپارس
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۱

ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۴

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در زیتون کارمندی
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۴

ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۱

۰ کیلومتر
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در حصیرآباد
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۱

ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۱

۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گلستان
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۱

ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۱

۱۳۹,۰۰۰ کیلومتر
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شریعتی جنوبی
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۱

ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۴

۲۵۶,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوت عبدالله
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۴

ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳

۲۹۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فاز دو پاداد
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳

ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳

۱۷۲,۰۰۰ کیلومتر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوروش (کوی ملت)
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳

ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پادادشهر
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳

ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۱

۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوروش (کوی ملت)
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۱

ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳

۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کیانپارس
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳

ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۱

۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در گلستان
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۱

ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۰

۳۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۸۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهرک دانشگاه
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۰
بعدی