خرید و فروش و قیمت خودرو ام‌وی‌ام X33 در اهواز

ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس، مدل ۱۴۰۰

۲۶,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در پادادشهر
ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس، مدل ۱۴۰۰

ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس، مدل ۱۴۰۰به ۱۴۰۱

۸۷,۰۰۰ کیلومتر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس، مدل ۱۴۰۰به ۱۴۰۱

ام‌وی‌ام X33 Cross (اومودا C3)، مدل ۱۴۰۲

۱,۸۰۰ کیلومتر
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در کیانپارس
ام‌وی‌ام X33 Cross (اومودا C3)، مدل ۱۴۰۲

ام‌وی‌ام X33 Cross اتومات مدل ۱۴۰۲

۱,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در کوروش (کوی ملت)
ام‌وی‌ام X33 Cross اتومات مدل ۱۴۰۲

ایکس33کراس اتومات نقد و اقساط

۰ کیلومتر
۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در گلستان
ایکس33کراس اتومات نقد و اقساط
امکان خرید قسطی

فروش نقدی ایکس 33 کراس اتومات

۰ کیلومتر
۹,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در کوی فرهنگیان
فروش نقدی ایکس 33 کراس اتومات

ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲

۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کیان آباد
ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۲

ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس، مدل ۱۳۹۹

۹۵,۴۵۴ کیلومتر
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در فاز یک پادادشهر
ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس، مدل ۱۳۹۹

ایکس33کراس دنده نقد و اقساط

۰ کیلومتر
۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در گلستان
ایکس33کراس دنده نقد و اقساط
امکان خرید قسطی

ایکس33کراس دنده / نقد و اقساط

۰ کیلومتر
۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در گلستان
ایکس33کراس دنده / نقد و اقساط
امکان خرید قسطی

ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس، مدل ۱۴۰۱

۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در باهنر
ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس، مدل ۱۴۰۱

ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۴۰۰

۷۷,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پادادشهر
ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۴۰۰
تأیید شده

ایکس33کراس دنده/X33 CROSS MT/نقدواقساط

۰ کیلومتر
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در گلستان
ایکس33کراس دنده/X33 CROSS MT/نقدواقساط
امکان خرید قسطی

فروش ایکس 33 کراس دنده دستی

۰ کیلومتر
۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در پیروزی
فروش ایکس 33 کراس دنده دستی

ایکس33کراس دنده/X33 CROSS/نقدواقساط

۰ کیلومتر
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در گلستان
ایکس33کراس دنده/X33 CROSS/نقدواقساط
امکان خرید قسطی

ایکس33کراس دنده / نقد و اقساط

۰ کیلومتر
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در گلستان
ایکس33کراس دنده / نقد و اقساط
امکان خرید قسطی

ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۳۹۷

۴۷,۰۰۰ کیلومتر
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گلستان
ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۳۹۷

ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس، مدل ۱۳۹۵

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زیتون کارمندی
ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس، مدل ۱۳۹۵

ایکس33کراس اتومات / نقد و اقساط

۰ کیلومتر
۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در گلستان
ایکس33کراس اتومات / نقد و اقساط
امکان خرید قسطی

ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳

۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زیتون کارمندی
ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳

ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۱

۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پادادشهر
ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۱

ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در باهنر
ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰

33کراس اتومات/X33 CROSS/نقدواقساط

۰ کیلومتر
۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در گلستان
33کراس اتومات/X33 CROSS/نقدواقساط
امکان خرید قسطی

ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۴۰۰

۱۲۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زیتون کارمندی
ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۴۰۰
بعدی