خرید و فروش و قیمت خودرو ام‌وی‌ام X33 S در اهواز

ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس، مدل ۱۴۰۰

۲۶,۰۰۰ کیلومتر
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در پادادشهر
ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس، مدل ۱۴۰۰

ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس، مدل ۱۴۰۰به ۱۴۰۱

۸۷,۰۰۰ کیلومتر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس، مدل ۱۴۰۰به ۱۴۰۱

ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس، مدل ۱۳۹۹

۹۵,۴۵۴ کیلومتر
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در فاز یک پادادشهر
ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس، مدل ۱۳۹۹

ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس، مدل ۱۴۰۱

۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در باهنر
ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس، مدل ۱۴۰۱

ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۴۰۰

۷۷,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پادادشهر
ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۴۰۰
تأیید شده

فروش ایکس 33 کراس دنده دستی

۰ کیلومتر
۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در پیروزی
فروش ایکس 33 کراس دنده دستی

ایکس33کراس دنده/X33 CROSS/نقدواقساط

۰ کیلومتر
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در گلستان
ایکس33کراس دنده/X33 CROSS/نقدواقساط
امکان خرید قسطی

ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۳۹۷

۴۷,۰۰۰ کیلومتر
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گلستان
ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۳۹۷

ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس، مدل ۱۳۹۵

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زیتون کارمندی
ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس، مدل ۱۳۹۵

ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۴۰۰

۱۲۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زیتون کارمندی
ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۴۰۰

ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۳۹۶

۱۲۳,۰۰۰ کیلومتر
۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در سپیدار
ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۳۹۶

ام‌وی‌ام X33 S اسپرت، مدل ۱۳۹۸

۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کیانشهر

ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس، مدل ۱۴۰۱

۶۹,۰۰۰ کیلومتر
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در فاز دو پاداد
ام‌وی‌ام X33 S نیوفیس، مدل ۱۴۰۱

ایکس33کراس دنده «نقد و اقساط»

۰ کیلومتر
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در گلستان
ایکس33کراس دنده «نقد و اقساط»
امکان خرید قسطی

ایکس33کراس اتومات «نقد و اقساط»

۰ کیلومتر
۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در گلستان
ایکس33کراس اتومات «نقد و اقساط»
امکان خرید قسطی

ایکس ۳۳ کراس/ X33کراس دنده ای فقط فقط نقد

۰ کیلومتر
۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در کیانپارس
ایکس ۳۳ کراس/ X33کراس دنده ای فقط فقط نقد

فروش نقدی x33 cross دستی

۰ کیلومتر
۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در پیروزی
فروش نقدی x33 cross دستی

ایکس 33کراس اتوماتیک X33CVT

۰ کیلومتر
۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در کیانپارس
ایکس 33کراس اتوماتیک X33CVT
امکان خرید قسطی

ایکس 33کراس ام تیX33mt

۰ کیلومتر
۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در کیانپارس
ایکس 33کراس ام تیX33mt
امکان خرید قسطی

ایکس ۳۳ کراس دنده ای فقط فقط نقدی/ X33 CROSS

۰ کیلومتر
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در کیانپارس
ایکس ۳۳ کراس دنده ای فقط فقط نقدی/ X33 CROSS
بعدی