خرید و فروش و قیمت خودرو ام‌وی‌ام در اهواز مدل ۱۳۹۰

ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۹۰

۱۵۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در کوی نفت
ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۹۰

ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۹۰

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در سپیدار
ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۹۰

ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۰

۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دغاغله
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۰

ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در باهنر
ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۰

ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۰

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پادادشهر
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۰

ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۹۰

۸۴,۲۴۸ کیلومتر
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در نادری
ام‌وی‌ام 110 ۳ سیلندر، مدل ۱۳۹۰

ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۰

۳۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۸۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهرک دانشگاه
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۰

ام‌وی‌ام 110 اتوماتیک ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۰

۹۸,۷۲۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شریعتی جنوبی
ام‌وی‌ام 110 اتوماتیک ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۰
بعدی