ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۳

۷۶,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کیانشهر
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۳

ام‌وی‌ام 315 هاچبک خونگی، مدل ۱۳۹۳

۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کیانپارس
ام‌وی‌ام 315 هاچبک خونگی، مدل ۱۳۹۳

ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۳

۹۷,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر گلستان
ام‌وی‌ام 110 دنده‌ای ۴ سیلندر، مدل ۱۳۹۳

ام‌وی‌ام 315 صندوق‌دار اسپرت، مدل ۱۳۹۳

۱۶۰ کیلومتر
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در باهنر
ام‌وی‌ام 315 صندوق‌دار اسپرت، مدل ۱۳۹۳

ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳

۲۹۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فاز دو پاداد
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳

ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳

۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زیتون کارمندی
ام‌وی‌ام X33 دنده‌ای، مدل ۱۳۹۳

ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳

۱۷۲,۰۰۰ کیلومتر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوروش (کوی ملت)
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳

ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پادادشهر
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳

ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳

۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کیانپارس
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳

ام‌وی‌ام 315 صندوق‌دار ساده، مدل ۱۳۹۳

۲۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
ام‌وی‌ام 315 صندوق‌دار ساده، مدل ۱۳۹۳