خرید و فروش و قیمت خودرو پیکان در اهواز

پیکان وانت بنزینی، مدل ۱۳۹۳ داشبورد جدید

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شریعتی جنوبی
پیکان وانت بنزینی، مدل ۱۳۹۳ داشبورد جدید
پله

پیکان وانت بنزینی، مدل ۱۳۸۷

۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در کانتکس
پیکان وانت بنزینی، مدل ۱۳۸۷

پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۹۱

۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در گلستان

پیکان وانت بنزینی، مدل ۱۳۸۸

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در زرگان
پیکان وانت بنزینی، مدل ۱۳۸۸

مرکز اسقاط خودروهای فرسوده

۱۲۳,۴۵۰ کیلومتر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر باهنر
مرکز اسقاط خودروهای فرسوده

پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۸۹

۲۵۶,۶۵۵ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در زرگان
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۸۹

پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۹۱

۱۵۲,۴۴۲ کیلومتر
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در شریعتی جنوبی
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۹۱

پیکان وانت بنزینی، مدل ۱۳۸۸

۳۸۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در پادادشهر
پیکان وانت بنزینی، مدل ۱۳۸۸

پیکان وانت بنزینی، مدل ۱۳۹۳

۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در کوی علوی
پیکان وانت بنزینی، مدل ۱۳۹۳

پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۹۱

۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۹۱

پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۲

۱,۲۳۴ کیلومتر
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در کوت عبدالله
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۲

پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۷۸

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در شریعتی جنوبی
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۷۸

پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۸۷

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در کوت عبدالله
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۸۷

پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۳

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در فاز یک پادادشهر
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۳

پیکان بنزینی، مدل ۱۳۷۹

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در زیباشهر

پیکان وانت بنزینی، مدل 92 برج12

۸۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در باهنر
پیکان وانت بنزینی، مدل 92 برج12

پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۸۸

۱۲۵,۶۳۹ کیلومتر
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در کوی فرهنگیان
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۸۸

پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۹۳

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
پیکان وانت CNG، مدل ۱۳۹۳

پیکان وانت بنزینی، مدل ۱۳۸۹

۳۰۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در گلستان
پیکان وانت بنزینی، مدل ۱۳۸۹

پیکان وانت بنزینی، مدل ۱۳۹۲

۱۲۳,۴۵۶ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
پیکان وانت بنزینی، مدل ۱۳۹۲

پیکان وانت کاملا خانگی

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در زرگان
پیکان وانت کاملا خانگی

پیکان مدل 79

۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پادادشهر
پیکان مدل 79

پیکان وانت مدل 91

۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در امانیه
پیکان وانت مدل 91

پیکان وانت بنزینی، مدل ۱۳۹۳

۱۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در باهنر
پیکان وانت بنزینی، مدل ۱۳۹۳
بعدی