خرید و فروش و قیمت خودرو پیکان سواری در اهواز

پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۳

۱۲,۳۵۸ کیلومتر
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در کانتکس

پیکان 75

۹,۸۷۵ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در نادری
پیکان 75

پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۱

۶۱,۰۰۰ کیلومتر
۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در یوسفی
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۱

پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۴

۹۸,۹۸۸ کیلومتر
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در دغاغله
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۴

پیکان سواری، مدل ۱۳۷۶

۵۵,۸۸۷ کیلومتر
۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر گلستان
پیکان سواری، مدل ۱۳۷۶

پیکان بنزینی، مدل ۱۳۷۹

۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در سپیدار
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۷۹

خودرو فرسوده

۳۵۲,۱۴۲ کیلومتر
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر باهنر
خودرو فرسوده

پیکان سواری، مدل ۱۳۸۲

۷,۵۸۸ کیلومتر
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کوی علوی
پیکان سواری، مدل ۱۳۸۲

پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۲

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در معین زاده
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۲

پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۱

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در آریاشهر
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۱

پیکان سواری، مدل ۱۳۸۰

۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در کوی مهدیس
پیکان سواری، مدل ۱۳۸۰

مرکز اسقاط خودرو فرسوده

۱۲۳,۴۷۵ کیلومتر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر رسالت
مرکز اسقاط خودرو فرسوده

پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۲

۲۵۶,۰۰۰ کیلومتر
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک نفت
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۲

خودروپیکان

۱۶,۰۰۰ کیلومتر
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زیباشهر
خودروپیکان

پیکان سواری، مدل ۱۳۷۶

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش در زیتون کارمندی
پیکان سواری، مدل ۱۳۷۶

پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۳

۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زیتون کارگری
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۳

پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۲

۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زرگان
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۲

پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۲

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوروش (کوی ملت)
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۲

پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۵

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فاز یک پادادشهر
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۵

پیکان بنزینی،مدل ۱۳۸۵

۲۵,۵۸۸ کیلومتر
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در پردیس

پیکان تاکسی مدل ۱۳۸۳

۱۲۳,۴۵۶ کیلومتر
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زیتون کارمندی

پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۱

۱۲۳,۵۶۹ کیلومتر
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زیتون کارگری
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۱

پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۳

۶۸,۵۷۴ کیلومتر
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کانتکس
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۳

پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۲

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲ هفته پیش در کوت عبدالله
پیکان بنزینی، مدل ۱۳۸۲
بعدی