خرید و فروش و قیمت خودرو پیکان در اهواز مدل ۱۳۷۸

پیکان دوگانه سوز LPG، مدل ۱۳۷۸

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهرک آغاجری
پیکان دوگانه سوز LPG، مدل ۱۳۷۸

پیکان دوگانه سوز LPG، مدل ۱۳۷۸

۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوی رمضان
پیکان دوگانه سوز LPG، مدل ۱۳۷۸

پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۷

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پردیس
پیکان دوگانه سوز CNG، مدل ۱۳۸۷

پیکان مدل ۷۸

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
پیکان مدل ۷۸
بعدی