خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا در اهواز

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

۲۲ کیلومتر
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کیانپارس

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

۱۵ کیلومتر
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در زیتون کارگری
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

سایناs مدل1400

۵۲,۵۷۶ کیلومتر
۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در زیتون کارگری
سایناs مدل1400

ساینا اس دوگانه

۱ کیلومتر
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در کانتکس
ساینا اس دوگانه

ساینا دنده‌ای SتیپDA صفر

۰ کیلومتر
۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در کوی نبوت
ساینا دنده‌ای SتیپDA صفر

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲DA

۱,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر معین زاده
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲DA

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در کانتکس
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در نادری

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۱

۲۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در شهرک دانشگاه
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۱

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹

۶۹,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در کوی علوی
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در رسالت

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰

۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در نادری
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

۱۶,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در کیانشهر
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

ساینادنده‌ایSمدل۱۴۰۱بدون رنگ گارانتی فعال

۱۶,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در گلستان
ساینادنده‌ایSمدل۱۴۰۱بدون رنگ گارانتی فعال

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸

۱,۱۱۱ کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در باهنر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

۲۳,۰۰۰ کیلومتر
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در پردیس
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶

۱۴۲,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در باهنر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶

ساینا S اتومات، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در کوروش (کوی ملت)

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در کوت عبدالله
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

ساینا دنده‌ای G، مدل ۱۳۹۸

۱۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در بهارستان
ساینا دنده‌ای G، مدل ۱۳۹۸

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۱

۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در زیتون کارمندی
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۱

سایناs صفرمعاوضه باساینادوگانه سوز

۱,۰۰۰ کیلومتر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در زیتون کارمندی

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

۱۴,۰۰۰ کیلومتر
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در کوی مهدیس
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

ساینا دوگانه کارخانه مدل ۱۴۰۲

۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در فاز دو پاداد
بعدی