ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۴۰۱ تصادفی

۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در کیانپارس
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۴۰۱ تصادفی

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

۹۰ کیلومتر
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در پردیس
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

فروش ساینا sدنده‌ای ، مدل 1402

۰ کیلومتر
۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر صد دستگاه

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

۱۶,۰۰۰ کیلومتر
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷

۷۶,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در زیتون کارمندی
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸

۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در زیتون کارگری
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۸

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

۹,۰۰۰ کیلومتر
۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در کیانشهر
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

ساینا دنده‌ای S،دوگانه فابریک معاوضه با پژو slx

۲۸,۰۰۰ کیلومتر
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر معین زاده
ساینا دنده‌ای S،دوگانه فابریک معاوضه با پژو slx

ساینا MT S، مدل 1401

۹۹,۹۹۹ کیلومتر
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در کوی علوی
ساینا MT   S، مدل 1401

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۳ ۸۵ گانه

۱,۵۰۰ کیلومتر
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در کوی رمضان
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۳ ۸۵ گانه

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶ بدون رنگ

۲۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در کیانپارس
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶ بدون رنگ

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶

۱۶۶,۵۰۰ کیلومتر
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کیانشهر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰

۱۱۲,۲۳۸ کیلومتر
۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در فرهنگ شهر
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲ خونگی

۱۶,۰۰۰ کیلومتر
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در کوی فرهنگیان
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲ خونگی

ساینا دنده‌ای S دوگانسوز شرکتی، مدل ۱۴۰۲

۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کیانپارس
ساینا دنده‌ای S دوگانسوز شرکتی، مدل ۱۴۰۲

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۱

۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در زیتون کارمندی
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۱

معاوضه ساینا دنده‌ای S دوگانه فابریک، مدل ۱۴۰۲

۲,۰۰۰ کیلومتر
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در زیتون کارمندی
معاوضه ساینا دنده‌ای S دوگانه فابریک، مدل ۱۴۰۲

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

۱۶,۰۰۰ کیلومتر
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کوروش (کوی ملت)
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۲

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰

۶,۵۰۰ کیلومتر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کوی رمضان

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۱ معاوضه باتیبا

۴۹,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بهارستان
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۱ معاوضه باتیبا

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۱

۸,۴۰۰ کیلومتر
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در یوسفی
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۱

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۱

۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در فرهنگ شهر
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۱

ساینا دنده‌ای G، مدل ۱۳۹۵

۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
ساینا دنده‌ای G، مدل ۱۳۹۵

ساینا سفید ۹۸

۱۱۹,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر نادری
ساینا سفید ۹۸