خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا در اهواز مدل ۱۳۹۵

ساینا دنده‌ای G، مدل ۱۳۹۵

۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
ساینا دنده‌ای G، مدل ۱۳۹۵

ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۵

۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در زرگان
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۵

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۵

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی مهدیس
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۵
بعدی