خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا در اهواز مدل ۱۳۹۶

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶ بدون رنگ

۲۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در کیانپارس
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶ بدون رنگ

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶

۱۶۶,۵۰۰ کیلومتر
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کیانشهر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶

۸۸,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کیانپارس

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶

۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کیانپارس
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶

۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوروش (کوی ملت)
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶

۵۶,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کیانپارس
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی رمضان
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶

۲۵۷,۲۰۶ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در حصیرآباد
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک نفت

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کوت عبدالله
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۶
بعدی