خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا در اهواز مدل ۱۳۹۷

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷

۷۶,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در زیتون کارمندی
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷

ساینا اتوماتیک EX، مدل ۱۳۹۷

۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در فاز دو پاداد
ساینا اتوماتیک EX، مدل ۱۳۹۷

ساینا دنده‌ای EX، صفر کیلومتر مدل ۱۳۹۷

۱,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر باهنر
ساینا دنده‌ای EX، صفر کیلومتر مدل ۱۳۹۷

ساینا اتوماتیک EX، مدل ۱۳۹۷

۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پیروزی
ساینا اتوماتیک EX، مدل ۱۳۹۷

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷

۱۱۳,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوت عبدالله
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷

۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کوی علوی
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷

۱۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در زیتون کارگری
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۳۹۷

۵,۰۰۰ کیلومتر
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کوت عبدالله
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۳۹۷

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷

۳۳,۳۳۳ کیلومتر
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در زرگان
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۷

ماشین ساینا

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شریعتی جنوبی
ماشین ساینا
بعدی