خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا در اهواز مدل ۱۳۹۹

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹

۸۵,۶۰۰ کیلومتر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در رسالت
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹ شوشتر

۱۴۳,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در زیتون کارمندی
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹  شوشتر

ساینا دنده‌ای EX مدل ۱۳۹۹ معاوضه و فروش

۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امانیه

ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۹

۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهارستان
ساینا دنده‌ای SX، مدل ۱۳۹۹

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹

۶۸,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در سپیدار
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹

ساینا ۱۳۹۹ EX

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲ هفته پیش در پردیس
ساینا ۱۳۹۹ EX

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹

۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در سپیدار
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹

۳۶,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کوی فرهنگیان
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹

۲۹,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در فاز یک پادادشهر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۳۹۹
بعدی