خرید و فروش و قیمت خودرو ساینا در اهواز مدل ۱۴۰۰

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰

۱۱۲,۲۳۸ کیلومتر
۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در فرهنگ شهر
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰

۶,۵۰۰ کیلومتر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کوی رمضان

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰

۳۱,۶۰۰ کیلومتر
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در کوی مهدیس
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰

۲۹,۸۰۰ کیلومتر
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در پردیس
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰

۶۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در کوی علوی
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰

ساینا S، مدل ۱۴۰۰

۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در گلستان

ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۴۰۰

۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پردیس
ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۴۰۰

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کیانشهر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰

۱۳۸ کیلومتر
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زیتون کارگری

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰

۵۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امانیه
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰

سایپا، مدل ۱۴۰۰

۷۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
سایپا، مدل ۱۴۰۰

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰

۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کمپلوی شمالی (لشکر)
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کیانشهر
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰

۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کیانشهر
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰

ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پردیس
ساینا دنده‌ای S، مدل ۱۴۰۰

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰

۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کیانپارس
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰

ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۴۰۰

۰ کیلومتر
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کوروش (کوی ملت)
ساینا دنده‌ای پلاس، مدل ۱۴۰۰

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰

۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شریعتی جنوبی
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰

۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کوروش (کوی ملت)

ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰

۴۳,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در امانیه
ساینا دنده‌ای EX، مدل ۱۴۰۰

ساینا مدل ۱۴۰۰

۲۹,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در فاز یک پادادشهر
ساینا مدل ۱۴۰۰
بعدی