خرید و فروش و قیمت خودرو سایپا در اهواز مدل ۱۳۸۱

سایپا کاروان، مدل ۱۳۸۱

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رسالت
سایپا کاروان، مدل ۱۳۸۱

سایپا کاروان، مدل ۱۳۸۱

۱۲۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کانتکس
سایپا کاروان، مدل ۱۳۸۱
بعدی