خرید و فروش و قیمت خودرو سمند در اهواز

سمند LX مدل ۱۳۸۹ دوگانه فابریک خونگی

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در دغاغله
سمند LX مدل ۱۳۸۹ دوگانه فابریک خونگی
پله

سمند LX EF7، مدل ۱۳۹۷

۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در بهارستان
سمند LX EF7، مدل ۱۳۹۷

سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۶ نونو بازدید ماهشهر

۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در آریاشهر
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۶ نونو بازدید ماهشهر

سمند سورن پلاس ef7، دوگانه سوز شرکتی مدل ۱۴۰۲

۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در پردیس
سمند سورن پلاس ef7، دوگانه سوز شرکتی مدل ۱۴۰۲

سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۱

۲۹,۰۰۰ کیلومتر
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در کیانپارس
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۱

سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸

۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در امانیه
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸

سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۴

۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در گلستان
سمند X7 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۴

خ ر ی د ا ر م سمند LX EF7، مدل از ۹۲ تا ۱۳۹۶

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در پادادشهر
خ ر ی د ا ر م سمند LX EF7، مدل از ۹۲ تا ۱۳۹۶

سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در زیتون کارمندی

سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰

۴۴۴,۴۴۴ کیلومتر
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در پردیس
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰

سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۱

۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر آریاشهر

سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در زیتون کارگری
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶

سمند سورن پلاسEF7، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کیانپارس

سمند EL بنزینی، مدل ۱۳۸۸

۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در امانیه
سمند EL بنزینی، مدل ۱۳۸۸

سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۷

۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در زیباشهر
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۷

سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۸۶

۱۱,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در پردیس
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۸۶

سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴

۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در زیتون کارگری
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴

سمند ای اف سون دوگانه شرکتی

۲۶۸,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در سپیدار
سمند ای اف سون دوگانه شرکتی

سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در امانیه
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰

سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰

۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در سپیدار
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰

سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۵

۱۲,۲۲۲ کیلومتر
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در زیتون کارمندی
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۵

سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۹

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در کوت عبدالله
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۹

سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶

۱۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در کیان آباد
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶

سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۷

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر فاز یک پادادشهر
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۷
بعدی