خرید و فروش و قیمت خودرو سمند در اهواز

خریدار حواله خودرو

۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر سپیدار

سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰

۷۱,۰۰۰ کیلومتر
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک دانشگاه
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰

سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴

۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۳,۵۰۰,۰۰۳ تومان
دیروز در زیتون کارمندی
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴

سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۳

۴۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در سپیدار
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۳

سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۵

۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در فاز یک پادادشهر
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۵

سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶

۳۶۲,۵۵۲ کیلومتر
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶

سمند SE، مدل ۱۳۸۹

۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کوی مهدیس
سمند SE، مدل ۱۳۸۹

سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۲

۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک نفت
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۲

سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۸

۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در پادادشهر
سمند سورن ELX، مدل ۱۳۹۸

سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶

۳۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کوی فرهنگیان
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۶

سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴

۱۲۳,۴۵۸ کیلومتر
۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در معین زاده
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴

سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۳

۰ کیلومتر
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در گلستان
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۳

سمند SE، مدل ۱۳۹۰

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کوی علوی
سمند SE، مدل ۱۳۹۰

سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۲

۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کوت عبدالله
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۲

سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۳

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کوروش (کوی ملت)
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۳

سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸

سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴

۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در گلستان
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۴

دنا پلاس معمولی

۲۶,۰۰۰ کیلومتر
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کیانشهر
دنا پلاس معمولی

سمند سورن پلاس، استاندارد 85 گانه،مدل 1402

۵,۰۰۰ کیلومتر
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کوی نفت
سمند سورن پلاس، استاندارد 85 گانه،مدل 1402

سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۴۰۰

۳۱,۰۰۰ کیلومتر
۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر بهارستان
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۴۰۰

سمند سریر، مدل ۱۳۹۱

۵۲,۰۰۰ کیلومتر
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در فاز دو پاداد
سمند سریر، مدل ۱۳۹۱

سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۳

۰ کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کیانپارس
سمند سورن پلاس، مدل ۱۴۰۳

سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در کیان آباد
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴

سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۲

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دغاغله
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۲
قبلیبعدی