خرید و فروش و قیمت خودرو شاهین در اهواز

شاهین۱۴۰۰

۳۲,۰۰۰ کیلومتر
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر باهنر
شاهین۱۴۰۰
پله

شاهین G، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در کیانشهر

شاهین GL دنده ای، مدل ۱۴۰۲

۳ کیلومتر
۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در زیتون کارمندی
شاهین GL دنده ای، مدل ۱۴۰۲

شاهین GL دنده ای، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در باهنر
شاهین GL دنده ای، مدل ۱۴۰۲

شاهین G، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۸ ساعت پیش در پردیس

شاهین GL دنده ای، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در حصیرآباد
شاهین GL دنده ای، مدل ۱۴۰۲

شاهین G، مدل ۱۴۰۰

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در گلستان
شاهین G، مدل ۱۴۰۰

شاهین G CVT، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک آغاجری
شاهین G CVT، مدل ۱۴۰۲

شاهین G، مدل آذر ۱۴۰۱

۱۶,۰۰۰ کیلومتر
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زیتون کارمندی
شاهین G، مدل آذر  ۱۴۰۱

شاهین G، مدل ۱۴۰۲

۱۷,۰۰۰ کیلومتر
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در زیتون کارمندی
شاهین G، مدل ۱۴۰۲

شاهین صفر1402 اقساطی

۰ کیلومتر
۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در کیانپارس
شاهین صفر1402 اقساطی
امکان خرید قسطی

شاهین GL دنده ای، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در زیباشهر
شاهین GL دنده ای، مدل ۱۴۰۲

شاهین دنده ای

۱ کیلومتر
۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در شهرک آغاجری

شاهین G دنده مدل ۱۴۰۲

۱ کیلومتر
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کمپلوی شمالی (لشکر)
شاهین G دنده مدل ۱۴۰۲

شاهین صفر

۰ کیلومتر
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در گلستان
شاهین صفر

شاهین G، مدل ۱۴۰۲

۱,۵۰۰ کیلومتر
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
شاهین G، مدل ۱۴۰۲

شاهین G، مدل ۱۴۰۲

۷,۰۰۰ کیلومتر
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در سیصد دستگاه
شاهین G، مدل ۱۴۰۲

شاهین دنده

۱ کیلومتر
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کمپلوی شمالی (لشکر)

فروش حواله شاهین اتومات زمستان ۱۴۰۳

۰ کیلومتر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در باهنر

شاهین G، مدل ۱۴۰۲

۱ کیلومتر
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کمپلوی شمالی (لشکر)
شاهین G، مدل ۱۴۰۲

شاهین اتومات G CVT، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در امانیه
شاهین اتومات G CVT، مدل ۱۴۰۲

شاهین مدل ۱۴۰۰

۵۲,۰۰۰ کیلومتر
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در کوی فرهنگیان
شاهین مدل ۱۴۰۰

شاهین G CVT، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کیانپارس
شاهین G CVT، مدل ۱۴۰۲

شاهین اتومات مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کمپلوی شمالی (لشکر)
شاهین اتومات مدل ۱۴۰۲
بعدی