خرید و فروش و قیمت خودرو شاهین در اهواز

شاهین G مدل 1403 سانروف دار

۰ کیلومتر
۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کمپلوی شمالی (لشکر)
شاهین G مدل 1403 سانروف دار

شاهین G دنده ای مدل 1401

۴۴,۰۰۰ کیلومتر
۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کیانپارس
شاهین G دنده ای مدل 1401

شاهین GL دنده ای، مدل ۱۴۰۲

۳,۰۰۰ کیلومتر
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهارستان

شاهین G، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در آریاشهر
شاهین G، مدل ۱۴۰۲

شاهین G، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهارستان
شاهین G، مدل ۱۴۰۲

شاهین G، مدل ۱۴۰۲

۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)

شاهین GL دنده ای، مدل ۱۴۰۲

۲ کیلومتر
۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رسالت
شاهین GL دنده ای، مدل ۱۴۰۲

شاهین 402/12دنده ای بدون سانروف

۰ کیلومتر
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گلستان

شاهین G، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهارستان
شاهین G، مدل ۱۴۰۲

شاهین دنده ای سانروف esp صفر

۰ کیلومتر
۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گلستان

شاهین G CVT، مدل ۱۴۰۳

۰ کیلومتر
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوی سلطان منش

شاهینG اتومات، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گلستان
شاهینG اتومات، مدل ۱۴۰۲

شاهین G، مدل ۱۴۰۲

۱,۰۰۰ کیلومتر
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رسالت
شاهین G، مدل ۱۴۰۲

شاهین GL دنده ای، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در زرگان
شاهین GL دنده ای، مدل ۱۴۰۲

شاهین G، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در زیتون کارمندی
شاهین G، مدل ۱۴۰۲

شاهین GL دنده ای، مدل ۱۴۰۲

۱,۰۰۰ کیلومتر
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کیانشهر
شاهین GL دنده ای، مدل ۱۴۰۲

شاهین G، مدل ۱۴۰۲

۳,۰۰۰ کیلومتر
۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در گلستان
شاهین G، مدل ۱۴۰۲

شاهین GL دنده ای، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کمپلوی شمالی (لشکر)
شاهین GL دنده ای، مدل ۱۴۰۲

شاهین با سانروف کروز و esp

۵,۰۰۰ کیلومتر
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در گلستان
شاهین با سانروف کروز و esp

شاهین پلاس، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در پادادشهر

شاهین GL دنده ای، مدل۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در زرگان
شاهین GL دنده ای، مدل۱۴۰۲

حواله شاهین G، مدل ۱۴۰۳

۰ کیلومتر
۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بهارستان

شاهین G، مدل ۱۴۰۱

۱۸,۰۰۰ کیلومتر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
شاهین G، مدل ۱۴۰۱

شاهین GL دنده ای، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در گلستان
قبلیبعدی