خرید و فروش و قیمت خودرو شاهین در اهواز مدل ۱۴۰۰

شاهین G، مدل اسفند ۱۴۰۰

۴۶,۰۰۰ کیلومتر
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر گلستان
شاهین G، مدل اسفند ۱۴۰۰

شاهین G، مدل ۱۴۰۰

۵۹,۰۰۰ کیلومتر
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در کوت عبدالله
شاهین G، مدل ۱۴۰۰

شاهین G، مدل ۱۴۰۰

۵۸,۰۰۰ کیلومتر
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در پردیس
شاهین G، مدل ۱۴۰۰

شاهین G، مدل ۱۴۰۰

۶۹,۰۰۰ کیلومتر
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
شاهین G، مدل ۱۴۰۰

شاهین G، مدل ۱۴۰۰

۳۴,۰۰۰ کیلومتر
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فولادشهر
شاهین G، مدل ۱۴۰۰

شاهین G، مدل ۱۴۰۰

۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی سلطان منش
بعدی