خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا در اهواز مدل ۱۳۹۴

تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۴

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در زیباشهر
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۴

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۴

۱۹۹,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کوی فرهنگیان
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۴

تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴

۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر سیصد دستگاه
تیبا صندوق‌دار EX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴

تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۴

۱۴۴,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کوروش (کوی ملت)
تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۳۹۴

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۴

۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در گلستان
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۴

تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴

۴۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کمپلوی شمالی (لشکر)
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۴

تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۴

۵,۵۵۵ کیلومتر
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زیتون کارگری
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۴

تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۴

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کیانشهر
تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۴

تیبا 2 (هاچبک) EX، مدل ۱۳۹۴

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در باهنر
تیبا 2 (هاچبک) EX، مدل ۱۳۹۴
بعدی