تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۵

۳۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در بهارستان
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۵

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در کیانپارس
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵

تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵

۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کیانپارس
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۵

تیبا 2 (هاچبک) SX، مدل ۱۳۹۵

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در زیتون کارمندی
تیبا 2 (هاچبک) SX، مدل ۱۳۹۵

تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۵

۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کیانشهر
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۵

تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۵

۱۷۷,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در امانیه
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۵

تیبا هاچبک SX، مدل ۱۳۹۵

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در رسالت

تیبا 2 (هاچبک) EX، مدل ۱۳۹۵

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کوروش (کوی ملت)
تیبا 2 (هاچبک) EX، مدل ۱۳۹۵

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵

۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در رسالت
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵

تیبا ۲ مدل ۱۳۹۵تمام رنگ

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در فرهنگ شهر
تیبا ۲ مدل ۱۳۹۵تمام رنگ

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در فاز دو پاداد
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵

تیبا خانگی

۱۰۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در کیانپارس
تیبا خانگی

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۵

۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در نادری
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۵

تیبا هاچبک، مدل ۱۳۹۵

۲۰۰ کیلومتر
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در باهنر
تیبا هاچبک، مدل ۱۳۹۵

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵

۳۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در پادادشهر
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵

۱۰۷,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کیانپارس
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی مهدیس
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵

تیبا 2 (هاچبک) SX، مدل ۱۳۹۵

۱۹۶,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کیانشهر
تیبا 2 (هاچبک) SX، مدل ۱۳۹۵

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵

۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کیانشهر
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵

تیبا 2 (هاچبک) EX، مدل ۱۳۹۵

۱۰۶,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کیان آباد
تیبا 2 (هاچبک) EX، مدل ۱۳۹۵

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵

۶۹,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گلستان
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۵

تیبا 2 (هاچبک) SX، مدل ۱۳۹۵

۹۹,۹۰۰ کیلومتر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زیباشهر
تیبا 2 (هاچبک) SX، مدل ۱۳۹۵

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۵

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوی مهدیس
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۵

تیبا 2 (هاچبک) SX، مدل ۱۳۹۵

۱,۳۰۰ کیلومتر
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رسالت