تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸

۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در معین زاده
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸

۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در فرهنگ شهر
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهرک آغاجری

تیبا صندوق‌دار خونگی SX، مدل ۱۳۹۸

۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در معین زاده
تیبا صندوق‌دار خونگی SX، مدل ۱۳۹۸

تیبا 2(هاچبک) EX، مدل ۱۳۹۸

۱۳۱,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر زیتون کارگری
تیبا 2(هاچبک) EX، مدل ۱۳۹۸

تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸

۱۴۹,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شریعتی جنوبی
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸

۱۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر گلستان
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸

تیبا صندوق دار خونگی بفروش میرسد.

۷۶,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در معین زاده
تیبا صندوق دار خونگی بفروش میرسد.

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸

۱۰۹,۵۷۱ کیلومتر
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی رمضان
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸

۸۹,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سیصد دستگاه
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸

تیبا 2 (هاچبک) پلاس، مدل ۱۳۹۸

۱۲۹,۰۰۰ کیلومتر
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی نفت
تیبا 2 (هاچبک) پلاس، مدل ۱۳۹۸

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸ تیبا 2

۲۱,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کیانپارس
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸ تیبا 2

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸

۸۱,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوت عبدالله
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸

تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸

۱۷۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
تیبا صندوق‌دار SX دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸

تیبا 2 (هاچبک) EX، مدل ۱۳۹۸

۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کیانپارس
تیبا 2 (هاچبک) EX، مدل ۱۳۹۸

تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸

۱۹۶,۵۸۵ کیلومتر
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کمپلوی شمالی (لشکر)
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۳۹۸

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸

۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک دانشگاه
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸

۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کانتکس
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸

۱۳۱,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کیانپارس
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۳۹۸

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸

۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شریعتی جنوبی
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸

تیبا 2 (هاچبک) پلاس، مدل ۱۳۹۸

۱,۱۱۱ کیلومتر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کوت عبدالله
تیبا 2 (هاچبک) پلاس، مدل ۱۳۹۸

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸

۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کوروش (کوی ملت)
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۳۹۸