خرید و فروش و قیمت خودرو تیبا در اهواز مدل ۱۴۰۰

تیبا 2 (هاچبک) SX، مدل ۱۴۰۰

۵۶,۴۸۲ کیلومتر
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در کوی فرهنگیان
تیبا 2 (هاچبک) SX، مدل ۱۴۰۰

تیبا 2 (هاچبک) EX، مدل ۱۴۰۰

۵۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در کوی مهدیس
تیبا 2 (هاچبک) EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا 2 هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰ در حد صفر

۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در پردیس
تیبا 2 هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰ در حد صفر

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در شهرک آغاجری
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰فقط وفقط معاوضه با سمند

۸۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در حصیرآباد

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر گلستان
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰ لاکاغذی

۶۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر پردیس
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰ لاکاغذی

تیبا 2 (هاچبک) EX، مدل ۱۴۰۰

۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کوی رمضان
تیبا 2 (هاچبک) EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در پردیس

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۲۸,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر آریاشهر
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا هاچبک خونگی، مدل ۱۴۰۰

۶۹,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در امانیه
تیبا هاچبک خونگی، مدل ۱۴۰۰

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۳۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۳ روز پیش در کوروش (کوی ملت)
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰

۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در پردیس
تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰

تیبا 2 (هاچبک) EX، مدل ۱۴۰۰

۳۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در کوت عبدالله
تیبا 2 (هاچبک) EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۴۹,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در کیان آباد
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا۲ مدل 1400 لاکاغذی و بسیارتمیز خشک

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در کوت عبدالله
تیبا۲ مدل 1400 لاکاغذی و بسیارتمیز خشک

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۵۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)

تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰

۴۷,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
تیبا صندوق‌دار EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا صندوق‌دار LX، مدل ۱۴۰۰

۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در نیوسایت

تیبا 2 (هاچبک) EX، مدل ۱۴۰۰

۷۶,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فاز دو پاداد
تیبا 2 (هاچبک) EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا 2 (هاچبک) EX، مدل ۱۴۰۰

۵۶,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گلستان
تیبا 2 (هاچبک) EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا صندوق‌دار SX، مدل ۱۴۰۰

۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کانتکس

تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

۹۶,۰۰۰ کیلومتر
۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در یوسفی
تیبا هاچبک EX، مدل ۱۴۰۰

تیبا 2 (هاچبک) EX، مدل ۱۴۰۰

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آریاشهر
بعدی