خرید و فروش و قیمت خودرو زامیاد در اهواز

نیسان زامیاد دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در زرگان
نیسان زامیاد دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۲
پله

زامیاد Z 24 دوگانه سوز ال پی جی، مدل ۱۳۸۵

۸۵,۸۵۸ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در زیتون کارمندی
زامیاد Z 24 دوگانه سوز ال پی جی، مدل ۱۳۸۵

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در کوت عبدالله
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶نیسان یخچالدار

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در باهنر
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶نیسان یخچالدار

زامیاد Z 28، مدل ۱۳۹۹ تصادفی

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در شریعتی جنوبی
زامیاد Z 28، مدل ۱۳۹۹ تصادفی

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷

۴۲,۰۰۰ کیلومتر
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۷

زامیاد Z 24 آپشنال، مدل ۱۴۰۰

۱,۰۰۰ کیلومتر
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در باهنر
زامیاد Z 24 آپشنال، مدل ۱۴۰۰

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در گلستان

زامیاد وانت نیسان Z28، مدل 1389

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۶ ساعت پیش در کوت عبدالله

زامیاد Z 24 آپشنال، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در زرگان
زامیاد Z 24 آپشنال، مدل ۱۴۰۲

زامیاد Z 24 دیزلی، مدل۹۵

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در حصیرآباد
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل۹۵

نیسان. پادرا پلاس، مدل ۱۴۰۱ یخجالدارزیرصفری

۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در کمپلوی شمالی (لشکر)
نیسان. پادرا پلاس، مدل ۱۴۰۱ یخجالدارزیرصفری

زامیاد پادرا پلاس، مدل ۱۴۰۱

۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در کیانشهر
زامیاد پادرا پلاس، مدل ۱۴۰۱

زامیاد Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۸۸

۵,۸۸۰ کیلومتر
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در شهرک دانشگاه
زامیاد Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۸۸

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷

۱۴۵,۸۸۸ کیلومتر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷

زامیاد Z 24 آپشنال، مدل ۱۴۰۱

۴۴,۰۰۰ کیلومتر
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در دغاغله
زامیاد Z 24 آپشنال، مدل ۱۴۰۱

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶

۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در کوی فرهنگیان
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰

۳۵۴,۲۰۰ کیلومتر
۶۸۵,۳۸۵,۰۲۸ تومان
دیروز در زیتون کارگری
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۹

۲,۰۰۰ کیلومتر
۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در زرگان
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۹

زامیاد Z 24 بنزینی آپشنال، مدل ۱۴۰۱

۶,۰۰۰ کیلومتر
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کوی سلطان منش
زامیاد Z 24 بنزینی آپشنال، مدل ۱۴۰۱

زامیاد پادرا پلاس، مدل ۱۴۰۰

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در صد دستگاه
زامیاد پادرا پلاس، مدل ۱۴۰۰

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱

۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در زرگان
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۱

زامیاد Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۸۲

۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
دیروز در زیتون کارگری
زامیاد Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۸۲

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کوت عبدالله
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۴۰۲
بعدی