خرید و فروش و قیمت خودرو زامیاد شوکا در اهواز

زامیاد شوکا، مدل ۱۳۸۹

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
زامیاد شوکا، مدل ۱۳۸۹

زامیاد شوکا، مدل ۱۳۸۸

۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گلستان
زامیاد شوکا، مدل ۱۳۸۸

زامیاد شوکا، مدل ۱۳۹۲

۱۷۷,۶۳۲ کیلومتر
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زرگان
زامیاد شوکا، مدل ۱۳۹۲

زامیاد شوکا، مدل ۱۳۹۲

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در زرگان
زامیاد شوکا، مدل ۱۳۹۲

زامیاد شوکا، مدل ۱۳۸۸

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در پردیس
زامیاد شوکا، مدل ۱۳۸۸
بعدی