خرید و فروش و قیمت خودرو زامیاد در اهواز

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در کوت عبدالله
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸

نیسان زامیاد پادرا پلاس، مدل ۱۴۰۱

۱۲,۳۴۵ کیلومتر
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در امانیه
نیسان زامیاد پادرا پلاس، مدل ۱۴۰۱

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸

۱۴۲,۵۰۰ کیلومتر
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در صد دستگاه
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۸

زامیاد Z 24 بنزینی آپشنال، مدل ۱۴۰۳

۰ کیلومتر
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در کیانپارس
زامیاد Z 24 بنزینی آپشنال،  مدل ۱۴۰۳

نیسان یخچالی فریزر زامیاد Z 24 دوگانه سوز،

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در باهنر
نیسان یخچالی فریزر زامیاد Z 24 دوگانه سوز،

زامیاد Z 24 دیزلی، مدل1395

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر رسالت
زامیاد Z 24 دیزلی، مدل1395

زامیاد Z 24 دوگانه سوز آپشنال، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش در امانیه
زامیاد Z 24 دوگانه سوز آپشنال، مدل ۱۴۰۲

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش در گلستان
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۷

زامیاد وانت نیسان Z28، مدل ۱۴۰۱

۱۸۶,۰۰۰ کیلومتر
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زرگان
زامیاد وانت نیسان Z28، مدل ۱۴۰۱

زامیاد Z 24 دوگانه سوز آپشنال، مدل ۱۴۰۲

۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فاز دو پاداد
زامیاد Z 24 دوگانه سوز آپشنال، مدل ۱۴۰۲

زامیاد Z 24 بنزینی آپشنال، مدل ۱۴۰۲

۱,۰۰۰ کیلومتر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی علوی

نیسان دوگانه سوز ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهارستان
نیسان دوگانه سوز ۱۴۰۲

نیسان پادرا پلاس یدکش

۵۸,۶۲۸ کیلومتر
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کیان آباد
نیسان پادرا پلاس یدکش

زامیاد Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۹۶

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امانیه
زامیاد Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۹۶

زامیاد Z 28، مدل ۱۳۹۰

۱۰۰ کیلومتر
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زرگان
زامیاد Z 28، مدل ۱۳۹۰

زامیاد Z 24دوگانه فابریک مدل ۱۳۹۵ باغملک

۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در باهنر
زامیاد Z 24دوگانه فابریک مدل ۱۳۹۵ باغملک

زامیاد Z 24 دوگانه سوز آپشنال، مدل ۱۴۰۲ دیلایت

۰ کیلومتر
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آریاشهر
زامیاد Z 24 دوگانه سوز آپشنال، مدل ۱۴۰۲ دیلایت

نیسان یخچالی فریزر زامیاد Z 24 دوگانه سوز،

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رسالت
نیسان یخچالی فریزر زامیاد Z 24 دوگانه سوز،

زامیاد Z 24 آپشنال، مدل ۱۴۰۱

۴۴,۰۰۰ کیلومتر
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی مهدیس
زامیاد Z 24 آپشنال، مدل ۱۴۰۱

زامیاد پادرا پلاس، مدل ۱۴۰۱

۱۲۳,۴۵۶ کیلومتر
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در باهنر
زامیاد پادرا پلاس، مدل ۱۴۰۱

پیکاب زامیاد زاگرس، مدل ۱۴۰۲

۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در باهنر
پیکاب زامیاد زاگرس، مدل ۱۴۰۲

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰

۱۸۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهارستان
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰

زامیاد وانت نیسان Z28، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در صد دستگاه
زامیاد وانت نیسان Z28، مدل ۱۴۰۲

زامیاد Z 24 بنزینی، مدل ۱۴۰۰

۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زیتون کارمندی
زامیاد Z 24 بنزینی، مدل ۱۴۰۰
قبلیبعدی