خرید و فروش و قیمت خودرو زامیاد در اهواز مدل ۱۳۸۲

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲

۱۳۴,۲۰۰ کیلومتر
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زیتون کارمندی
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۸۲

زامیاد Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۸۲

۱۸۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر ملی راه
زامیاد Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۸۲
بعدی