خرید و فروش و قیمت خودرو زامیاد در اهواز مدل ۱۳۹۰

زامیاد Z 28، مدل ۱۳۹۰

۱۰,۰۰۷ کیلومتر
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در بهارستان

نیسان یخچالی فریزر زامیاد Z 24 دوگانه سوز،

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در باهنر
نیسان یخچالی فریزر زامیاد Z 24 دوگانه سوز،

زامیاد Z 28، مدل ۱۳۹۰

۱۰۰ کیلومتر
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زرگان
زامیاد Z 28، مدل ۱۳۹۰

نیسان یخچالی فریزر زامیاد Z 24 دوگانه سوز،

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رسالت
نیسان یخچالی فریزر زامیاد Z 24 دوگانه سوز،

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰

۱۸۲,۰۰۰ کیلومتر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بهارستان
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۰

نیسان وانت زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۰

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۳ هفته پیش در کوت عبدالله
نیسان وانت زامیاد Z 24 دیزلی، مدل ۱۳۹۰
بعدی