خرید و فروش و قیمت خودرو زامیاد در اهواز مدل ۱۳۹۶

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶

۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در گلستان
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶

۱۱۱,۰۰۰ کیلومتر
۲۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶

نیسان دوگانه شرکتی

۹۹,۰۰۰ کیلومتر
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کمپلو جنوبی (کوی انقلاب)
نیسان دوگانه شرکتی

زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶

۲۵۳,۲۶۴ کیلومتر
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در زرگان
زامیاد Z 24 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۶

زامیاد Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۹۶

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در امانیه
زامیاد Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۹۶

زامیاد Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۹۶

۲۴,۴۴۹ کیلومتر
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کیانپارس
زامیاد Z 24 بنزینی، مدل ۱۳۹۶
بعدی