رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در گلستان اهواز

*گلستان واحد ۹۰ متری نوساز کلید اول رهن کامل*
ودیعه: ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
لحظاتی پیش در گلستان
*گلستان واحد ۹۰ متری نوساز کلید اول رهن کامل*
120متری خ اردیبهشت
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
نیم ساعت پیش در گلستان
120متری خ اردیبهشت
اپارتمان 85متری
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در گلستان
اپارتمان 85متری
75 متر واحد جلو
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱ ساعت پیش در گلستان
75 متر واحد جلو
145 متری خیابان اصفهان
ودیعه: ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱ ساعت پیش در گلستان
145 متری خیابان اصفهان
آپارتمان 105متری
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱ ساعت پیش در گلستان
آپارتمان 105متری
واحد75متری رهن
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ ساعت پیش در گلستان
واحد75متری رهن
هفتاد پنج متری رهن اجاره
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در گلستان
هفتاد پنج متری رهن اجاره
رهن کامل گلستان
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ ساعت پیش در گلستان
رهن کامل گلستان
آپارتمان ۹۰متری دو خوابه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ ساعت پیش در گلستان
آپارتمان ۹۰متری دو خوابه
اپارتمان تمیز ۷۵متری
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ ساعت پیش در گلستان
اپارتمان تمیز ۷۵متری
آپارتمان ۱۱۳ متری با کولر و پکیج
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ ساعت پیش در گلستان
آپارتمان ۱۱۳ متری با کولر و پکیج
رهن آپارتمان ۱۱۵ متری فول
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ ساعت پیش در گلستان
رهن آپارتمان ۱۱۵ متری فول
یک واحد رهن کامل
ودیعه: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ ساعت پیش در گلستان
یک واحد رهن کامل
۱۱۳متر تیر نبش اقبال ۲۵۰رهن کامل باکولرو پکیج
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ ساعت پیش در گلستان
۱۱۳متر تیر نبش اقبال ۲۵۰رهن کامل باکولرو پکیج
رهن کامل واحد ۷۵متری در گلستان
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ ساعت پیش در گلستان
رهن کامل واحد ۷۵متری در گلستان
رهن و اجاره آپارتمان ۱۲۰متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در گلستان
رهن و اجاره آپارتمان ۱۲۰متری
۱۰۰متری تمیز
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۸ ساعت پیش در گلستان
۱۰۰متری  تمیز
اپارتمان 90متری بازسازی شده با لوکیشن
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۸ ساعت پیش در گلستان
اپارتمان 90متری بازسازی شده با لوکیشن
سوییت،سویت،سوئیت
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۸ ساعت پیش در گلستان
سوییت،سویت،سوئیت
واحد۸۵متری خ اقبال
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۹ ساعت پیش در گلستان
واحد۸۵متری خ اقبال
آپارتمان/105متر/خوش نقشه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در گلستان
آپارتمان/105متر/خوش نقشه
چهار واحده
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۹ ساعت پیش در گلستان
چهار واحده
رهن آپارتمان ۱۱۰ متری
ودیعه: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۹ ساعت پیش در گلستان
رهن آپارتمان ۱۱۰ متری
بعدی