رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در الوند

در حال دریافت ...
۹۷متر طبقه دوم .۴واحدی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
آپازتمان هفتادمتری طبقه سوم
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
آپازتمان هفتادمتری طبقه سوم
زمینهای شهرداری خیابان امام سجاد جهت رهن واجاره
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
زمینهای شهرداری خیابان امام سجاد جهت رهن واجاره
آپارتمان رهن کامل زمینهای شهرداری آسانسوردار
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
اپارتمان جهت رهن
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
اپارتمان جهت رهن
٩٠ متر واحد جنوبی
ودیعه: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
رهن کامل آپارتمان
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش
اپارتمان دوخوابه مطقه هشت
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
اپارتمان دوخوابه مطقه هشت
رهن آپارتمان دوخوابه الوند منطقه 8 بی
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
رهن آپارتمان دوخوابه الوند منطقه 8 بی
رهن اپارتمان
ودیعه: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
رهن اپارتمان
اجاره الوند زمینهای شهرداری
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش
اجاره الوند زمینهای شهرداری
اجاره آپارتمان در منطقه8
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش
اجاره آپارتمان در منطقه8
تعویض خونه با متراژ بالاتر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش
خانه اجاره ای
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش
خانه اجاره ای
رهن آپارتمان باتمام امکانات.خیابان امام سجاد
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش
آپارتمان نوساز
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش
رهن آپارتمان زمین های شهرداری
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش
اجاره آپارتمان در زمین شهرداری
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش
رهن کامل دو خوابه 35000000
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش
واحد ۸۵ متری
ودیعه: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ملک خوب
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
واحد شمالی طبقه سوم آسانسور دار
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
رهن کامل آپارتمان 70 متری سه راه مدرسه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
بعدی