اتصال برقرار شد

استخدام در آژانس هواپیمایی

استخدام در آژانس هواپیمایی

پرداخت توافقی
دیروز در مشهد

استخدام منشی و کانتر فروش در آژانس هواپیمایی

حداکثر ۹ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
فوری در تهران
استخدام منشی و کانتر فروش در آژانس هواپیمایی

استخدامی در آژانس هواپیمایی

پرداخت ماهانه
پریروز در مشهد
استخدامی در آژانس هواپیمایی

آموزش و استخدام در آژانس هواپیمایی

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
پریروز در مشهد
آموزش و استخدام در آژانس هواپیمایی

کانتر فروش یا کار آموز جهت کار در آژانس هواپیمایی

پرداخت توافقی با بیمه
۳ روز پیش در تهران
امکان ارسال رزومه

متخصص اخذ ویزا در اژانس هواپیمایی

پرداخت ماهانه
۴ روز پیش در مشهد

استخدام در آژانس هواپیمایی

پرداخت توافقی با بیمه
۲ هفته پیش در مشهد
استخدام در آژانس هواپیمایی

نیروی خدمات در آژانس هواپیمایی

حداکثر ۴٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۲ هفته پیش در مشهد

استخدام نیرو در آژانس هواپیمایی و هتل

پرداخت ماهانه با بیمه
۳ هفته پیش در مشهد
استخدام نیرو در آژانس هواپیمایی و هتل

استخدام در آژانس هواپیمایی

پورسانتی/درصدی با بیمه
۳ هفته پیش در مشهد

شراکت و سرمایه گذاری در آژانس هواپیمایی

پرداخت توافقی
۳ هفته پیش در تهران
شراکت و سرمایه گذاری در آژانس هواپیمایی

استخدام کارمند در آژانس هواپیمایی

پرداخت ماهانه
۳ هفته پیش در تهران

استخدام در اژانس هواپیمایی

حداقل ۴ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۴ هفته پیش در مشهد

استخدام در اژانس هواپیمایی کانتر فروش

حداقل ۴ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۴ هفته پیش در مشهد

جذب نیرو اداری آقا در آژانس هواپیمایی

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه با بیمه
۴ هفته پیش در تهران
پیشنهاد جستجوی جدید
استخدام در اژانس هواپیمایی
در استخدام اداری و مدیریت
کمتر از ۵ آگهی
بعدی

استخدام در آژانس هواپیمایی