اتصال برقرار شد

استخدام در قنادی

نتایج دقیق‌تر با انتخاب دسته‌بندی
استخدام در قنادی
در استخدام خدمات فروشگاه و رستوران
کمتر از ۵ آگهی

فروشنده آقا و خانم برای فعالیت در قنادی

پرداخت ماهانه با بیمه
۴ ساعت پیش در تهران

فروشندگی در قنادی

حداکثر ۴ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۱۷ ساعت پیش در مشهد

فردار،خشکار،ترکار در قنادی با بیمه و خوابگاه

پرداخت ماهانه با بیمه
۳ روز پیش در تهران
فردار،خشکار،ترکار در قنادی با بیمه و خوابگاه

کارگر ساده جهت کار و نظافت در کارگاه قنادی

حداکثر ۶ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۳ روز پیش در مشهد

فروشنده خانم در قنادی

پرداخت ماهانه با بیمه
۴ روز پیش در تهران
فروشنده خانم در قنادی

به یک کارگر ساده جهت کار در قنادی نیازمندیم

پرداخت ماهانه
۴ روز پیش در تهران

استخدام در قنادى

پرداخت روزانه با بیمه
۴ روز پیش در تهران
استخدام در قنادى
امکان ارسال رزومه

کارگر جهت کار در قنادی

حداکثر ۶ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۴ روز پیش در مشهد

کار در کارگاه قنادی و دسری

حداکثر ۹ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۵ روز پیش در تهران
کار در کارگاه قنادی و دسری

ظرفشور برای کار در قنادی

پرداخت ماهانه
۶ روز پیش در تهران

کار درقنادی

حداکثر ۷٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۶ روز پیش در تهران

به یک سرپرست ماهر نیازمندیم برای کار در قنادی

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
هفتهٔ پیش در تهران

نیروی کار در قنادی عمه عادله شعبه تهرانسر

پرداخت ماهانه
۲ هفته پیش در تهران

نیازمند کارگر ساده جهت کار در کارگاه قنادی

پرداخت ماهانه
۲ هفته پیش در مشهد

کارگر ساده قنادی

پرداخت توافقی
۲ هفته پیش در مشهد

فروشندهجهت کار در قنادی

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۲ هفته پیش در تهران
فروشندهجهت کار در قنادی
امکان ارسال رزومه

به یک فروشنده خانم جهت کار در قنادی نیازمندیم

حداکثر ۶ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۲ هفته پیش در مشهد

کارگر ساده جهت کار در قنادی

حداکثر ۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۲ هفته پیش در تهران
کارگر ساده جهت کار در قنادی

نیروی فعال جهت کار در کارگاه قنادی

حداقل ۳ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۲ هفته پیش در مشهد

کار در کارگاه قنادی شیرینی پزی

حداکثر ۶ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۲ هفته پیش در مشهد
کار در کارگاه قنادی شیرینی پزی

استخدام در قنادی

حداکثر ۷٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۲ هفته پیش در تهران
استخدام در قنادی

فروشنده خانم در کافه قنادی

پرداخت ماهانه
۲ هفته پیش در تهران
فروشنده خانم در کافه قنادی

بردست خشکار در کارگاه قنادی

حداکثر ۷٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۲ هفته پیش در مشهد

کارگر ساده موجه اتباع یا ایرانی /جهت کار در قنادی

پرداخت توافقی با بیمه
۳ هفته پیش در تهران
کارگر ساده موجه اتباع یا ایرانی /جهت کار در قنادی
امکان ارسال رزومه
پیشنهاد جستجوی جدید
استخدام در قنادی
در استخدام خدمات فروشگاه و رستوران
کمتر از ۵ آگهی
بعدی

استخدام در قنادی