رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در آمل

در حال دریافت ...
آپارتمان220متری کوچه برند آمل
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
آپارتمان220متری کوچه برند آمل
اجاره دربستی فجر۱۵
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
آپارتمان ١٠٠متری بلوار طبرسی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
آپارتمان اجاره ای 110 متری
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
آپارتمان اجاره ای 110 متری
آپارتمان 75 متری نقلی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
آپارتمان 125 متری اجاره ای
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
آپارتمان 125 متری اجاره ای
اجاره 70 متری همکف در فجر 38 آمل
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
اجاره اپارتمان 125 متری خ هراز
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰ تومان
دیروز
آپارتمان رهن 80 بعد از میدان قائم
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰ تومان
دیروز
آپارتمان رهن 80  بعد از میدان قائم
اجاره آپارتمان..انتهای آفتاب۲۲..
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
اجاره آپارتمان شیک رهن کامل
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز
اجاره آپارتمان۱۲۰متری در هراز
ودیعه: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز
اجاره آپارتمان۱۲۰متری در هراز
آپارتمان اجاره ای 110 آفتاب 12
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اجاره اپارتمان خ هراز 130 متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اجاره اپارتمان 125 متری خ هراز
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
220متری طبقه دوم
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
220متری طبقه دوم
آپارتمان اجاره ای ۹۲ متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۵۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
اجاره آپارتمان ۱۹۸ متری مدرن تک واحدی هراز
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
اجاره آپارتمان ۱۹۸ متری مدرن تک واحدی هراز
آپارتمان ۱۱۰متری نوساز خیابان امامرضا
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
اجاره اپارتمان 150 متری خ هراز
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
تک واحده طبقه دوم 300 متر
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
تک واحده طبقه دوم 300 متر
130 متر، تک واحد، سه خواب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
130 متر، تک واحد، سه خواب
اجاره اپارتمان شیک در هراز 150 متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
اجاره اپارتمان  شیک در هراز 150 متر
آپارتمان ۱۴۰متری نوساز تک واحدی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
آپارتمان ۱۴۰متری نوساز تک واحدی
در حال دریافت ...
بعدی