خرید و فروش و قیمت خودرو دنا پلاس در اراک

دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶
۹۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶
دنا پلاس اتوماتیک
۰ کیلومتر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
دنا پلاس ۱۴۰۰خشک تیپ ۲سند ازاد
۰ کیلومتر ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دنا پلاس دنده
۹,۰۰۰ کیلومتر ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دنا پلاس دنده
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
دیروز
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
۹,۸۰۰ کیلومتر ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۲,۷۰۰ کیلومتر ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
۱۴,۵۰۰ کیلومتر ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
۱۰۱ کیلومتر ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
دنا پلاس تیپ ۱ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
۱۴,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ روز پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
۷۶,۰۰۰ کیلومتر ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
۱۹,۳۰۰ کیلومتر ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۹
دنا پلاس توربو اتومات 1400
۱,۵۰۰ کیلومتر ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
دنا پلاس مدل ۹۷ صفر
۰ کیلومتر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
دنا پلاس مدل ۹۷ صفر
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
۹,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۴۰۰
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۹۹
۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دنا پلاس اتوماتیک، مدل ۱۴۰۰
۵۰۰ کیلومتر ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مدل ۹۹
۲۵ کیلومتر ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
۶۸,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۸
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶
۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دنا پلاس تیپ ۲ دنده‌ای، مدل ۱۳۹۶
بعدی